Studie zámeckého areálu

Cílem koncepční studie je podrobněji definovat a zaznamenat myšlenky a podněty v území, názory občanů, vize vedení obce, se snahou vytvořit základ pro kultivovanou obnovu obce, která disponuje cennými objekty se zajímavým historickým odkazem.

Cílem je tyto hodnoty zahrnout do koncepční studie a specifikovat možné využití, definovat a doporučit kroky, které by v krátkém a střednědobém horizontu vedly ke kultivaci prostoru obce.

Cíle lze shrnout do následujících bodů:

  • využít stávající objekty a prostory
  • smysluplně a zároveň velkoryse využít hodnoty místa
  • definovat možné využití
  • stanovit nové funkce a společenské začlenění objektů a prostorů do chodu a potřeb obce
  • zvýšení atraktivnosti obce Bravantice

Cílem záměru je unikátní soubor atraktivit a prvků v lokalitě revitalizovat, vtisknout objektům novou funkci a přetvořit toto centrum obce jak pro lokální komunitu, tak jako destinaci, atraktivní pro turisty a návštěvníky. Dalším cílem je vymezení ploch pro podnikatelské i komunitní aktivity.

 

Koncepční studie centra obce

O zámku Bravantice

V roce 2021 se zámek znovu stal majetkem obce Bravantice.

Obec Bravantice zve na komentované prohlídky zámku a zámeckého areálu, které se obvykle konají o víkendech, po předchozí domluvě.

Kontakty

Bravantice 1,
742 81 Bravantice

+420 556 417 052
+420 595 171 183