Přednáška - Mikuláš Rohr - soused k pohledání

Přednáška - Mikuláš Rohr - soused k pohledání

Dne 12. 1. 2023 v 17.30 h se v KD konala přednáška pana Bc. Eduarda Valeše, kastelána bíloveckého zámku, na téma "Mikuláš Rohr - soused k pohledání".

Rytíř Mikuláš Rohr z Kamene, ze Stínavy a Meziboře (Nicolaus Rohr von Stein) byl šlechtic bezesporu velice zajímavý. Pocházel ze starobylého slezského rodu, který je poprvé zmíněn 22. září 1277 v souvislosti s Eberhardem von Rohrem.

Roku 1614 koupil Mikuláš Rohr společně s první manželkou Barborou Adelsbachovou z Nikelsdorfu od Václava Bítovského z Bítova za 9.000 zlatých deskový statek Jezdkovice. Téhož roku 16. dubna koupili manželé statek Bravantice u Bílovce a Olbramice.

Ze soudních spisů se dočítáme, že majitel bíloveckého panství Karel Pražma z Bílkova musí řešit u soudu několik rozepří s „lajtnatem“ Jeho Císařské Milosti Mikulášem Rohrem z Kamene… Zápisy prozrazují mnoho o povaze bravantického pána: “je to bezcharakterní tyran, výtržník, opilec a násilník…, je to pán divných vášní, s poddanými svými tyransky zachází…“  Prostě – soused k pohledání.

Džin v podobě válečného násilí byl definitivně vypuštěn z lahve 23. května 1618 pražskou defenestrací. Mikuláš Rohr jako zapřisáhlý protestant opustil řady císařského vojska a nabídl své služby Janu Jiřímu Krnovskému, vévodovi z rodu Hohenzollernů, českému vojevůdci a vrchnímu veliteli armády slezských stavů během stavovského povstání.

Mikuláš Rohr však dokázal nejen bořit, ale i stavět ……

Fotogalerie

O zámku Bravantice

V roce 2021 se zámek znovu stal majetkem obce Bravantice.

Obec Bravantice zve na komentované prohlídky zámku a zámeckého areálu, které se obvykle konají o víkendech, po předchozí domluvě.

Kontakty

Bravantice 1,
742 81 Bravantice

+420 556 417 052
+420 595 171 183